Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2018

Martwa13
00:07
5384 50c4 500
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola
Martwa13
00:06
7087 a20b
Reposted fromflesz flesz viablackheartgirl blackheartgirl
Martwa13
00:06
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viablackheartgirl blackheartgirl
Martwa13
00:06

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viapsycha psycha
Martwa13
00:05
9841 e1ff
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viakudlaty kudlaty
00:04
6729 d703 500
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
00:04
8892 cc1d 500

nevahosking:

Pull yaself together

Reposted fromerial erial viajointskurwysyn jointskurwysyn
Martwa13
00:04
8877 d14b 500
i ta mgła, ta mgła...
Reposted fromheatriss heatriss viajointskurwysyn jointskurwysyn
Martwa13
00:04
4996 5e2b 500
"I find it so much easier to be creatively free at night. Daytime is for sleeping. Nighttime is the best time for making art. The later at night it gets the further into another world you go".
00:04
4665 f7be 500
Reposted fromsunlight sunlight viajointskurwysyn jointskurwysyn
Martwa13
00:04
Martwa13
00:04
życie ma to do siebie, że już od urodzenia zaczynamy powoli umierać
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
Martwa13
00:04

July 13 2018

Martwa13
23:50
5993 e0e3
Reposted fromDoopamina Doopamina viapsychojunkie psychojunkie
Martwa13
23:50
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viarelationshit relationshit
Martwa13
23:50
6196 caaa 500
Reposted from4777727772 4777727772
Martwa13
23:50
6387 ebe6 500
Reposted from4777727772 4777727772
Martwa13
23:50
6201 3fc0 500
Reposted from4777727772 4777727772
Martwa13
23:50
6453 08b4 500
Reposted from4777727772 4777727772
Martwa13
23:50
7318 d9c2
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl