Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2018

Martwa13
16:45
0854 9749 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viablackheartgirl blackheartgirl
Martwa13
12:03
Reposted fromPoranny Poranny
Martwa13
12:00
Reposted fromFlau Flau
Martwa13
10:51
To niepokojące jak bardzo można zapomnieć jak żyć. Jak czuć się dobrze.
https://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/
Martwa13
10:51
Martwa13
10:51
9474 8469
Reposted fromonlyman onlyman viablackheartgirl blackheartgirl
Martwa13
10:51
Martwa13
10:51
5091 b1c3 500
Reposted from4777727772 4777727772
Martwa13
10:50
5116 2552 500
Reposted from4777727772 4777727772
Martwa13
10:50
5114 cc7b 500
Reposted from4777727772 4777727772
Martwa13
10:50
5154 7835 500
Reposted from4777727772 4777727772
Martwa13
10:50
5178 636a 500
Reposted from4777727772 4777727772
Martwa13
10:50
5244 1b7c
Reposted from4777727772 4777727772
Martwa13
10:50
5341 c58c
Reposted from4777727772 4777727772
Martwa13
10:49

Przyjdź do mnie rano
wproś się pod kołdrę i lecz dotykiem.
Zatrute rany,
myśli krwotoki opatrz językiem.

Potem tul mocno,
wyciśnij lata kiedy cię ze mną tutaj nie było,
kiedy szłam sama przez miasto widmo,
które się na mnie z hukiem waliło.

Pozwól zapomnieć,
że wszyscy umrzemy, 
że świat się kończy,
że nic nie wiemy.

Powiedz:
nie musisz
jestem
rozumiem.

Nic piękniejszego wymyślić nie umiem.

— Marta Stasiak
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapsycha psycha
Martwa13
10:49
Właśnie to lubię w zdjęciach - pozwalają uchwycić i przeżyć raz jeszcze szczęśliwe chwile.
— Zoe Sugg
Reposted fromxalchemic xalchemic viapsycha psycha
Martwa13
10:49
5352 a033 500
Reposted from4777727772 4777727772
Martwa13
10:49
5357 a072 500
Reposted from4777727772 4777727772
Martwa13
10:49
5405 3b8b 500
Reposted from4777727772 4777727772
Martwa13
10:49
5468 73a9 500
Reposted from4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl