Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2018

Martwa13
22:14
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot vianiezwyykla niezwyykla
Martwa13
22:10
8608 0db7 500
Reposted fromzciach zciach viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Martwa13
22:10
8571 bc2a
Reposted fromzciach zciach viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Martwa13
22:10
Kolejny znajomy prawie przedawkował...
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Martwa13
22:10
8999 d6c2 500
Reposted from4777727772 4777727772
Martwa13
22:10
9178 b90f 500
Reposted from4777727772 4777727772
Martwa13
22:10
9193 a35a
Reposted from4777727772 4777727772
Martwa13
22:10
9208 8e8e
Reposted from4777727772 4777727772
Martwa13
22:09
 
Reposted from4777727772 4777727772
Martwa13
22:09
9311 e92c 500
Reposted from4777727772 4777727772
Martwa13
22:09
0037 6a72
Reposted from4777727772 4777727772
Martwa13
22:09
0055 4d60
Reposted from4777727772 4777727772
Martwa13
22:09
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape viaZiomeczek Ziomeczek
Martwa13
22:09
0124 8602
Reposted from4777727772 4777727772
Martwa13
22:08
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viaZiomeczek Ziomeczek
Martwa13
22:08
8549 5d6a 500
Reposted fromzciach zciach viakudlaty kudlaty
Martwa13
22:08
7580 9c93 500
Reposted fromRowena Rowena viapredictableannie predictableannie
22:08
5724 01b3
Martwa13
22:08
Martwa13
22:08
W swojej głowie mam tylko jedno. Chce Cię zobaczyć. Zobaczę Cię na pewno.
Reposted fromhighdesire highdesire via4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl