Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

Martwa13
18:01
0203 136d
Reposted fromGIFer GIFer viajointskurwysyn jointskurwysyn
17:53
po pewnym czasie będziesz miał mnie już dość i odejdziesz. zawsze tak jest.

me (via

zabijmysiee

)

M :))1

(via niedopowiedzeni-a)

Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
Martwa13
17:52
9791 224e 500
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
Martwa13
17:52
0095 1345 500
17:52
Martwa13
17:52
“Mówi się, że ludzie, którzy nie mieli łatwego dzieciństwa, szybciej dojrzewają. Zgadzasz się z tym? – Być może tak jest. Bo mnie od zawsze interesowały tylko te najważniejsze sprawy, najtrudniejsze pytania.”
— Martin Vopenka
Reposted fromlouve louve viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 24 2017

Martwa13
19:46
8248 ec34
Reposted fromciarka ciarka viamentispenetralia mentispenetralia
Martwa13
19:45
Martwa13
19:45
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu viamentispenetralia mentispenetralia
Martwa13
19:45
Martwa13
19:45
Martwa13
19:42
Martwa13
19:41
Martwa13
19:41
19:41
3214 210f
Reposted fromjohnkeats johnkeats viajointskurwysyn jointskurwysyn
Martwa13
19:40
19:40
2424 c51e 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaNajada Najada
19:39
9047 2234 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaNajada Najada
Martwa13
19:39
Martwa13
19:39
znowu pojebało mi się w życiu
— .
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl