Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

Martwa13
21:49
4404 a822
Reposted fromalsh alsh viaawakened awakened
21:48
5161 b222

thereal1990s:

Fight Club (1999)

Reposted fromclitoris clitoris viagdziejestola gdziejestola
Martwa13
21:48
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viagdziejestola gdziejestola
Martwa13
21:48
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
Martwa13
21:48
Nawet najbardziej represjonowana kobieta ma swoje tajemne życie z tajemnymi myślami i tajemnymi uczuciami, które są bujne i dzikie, czyli naturalne. 
Nawet najbardziej ubezwłasnowolniona kobieta strzeże tego dzikiego zakątka jaźni, bo intuicyjnie wyczuwa, że któregoś dnia znajdzie się jakaś furtka, szczelina, szansa, i ona ją poszerzy, by wyrwać się na wolność.
— Clarissa Pinkola Estes "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza viagdziejestola gdziejestola
Martwa13
21:47
Reposted fromlifeless lifeless viagdziejestola gdziejestola
21:47
5335 d7a9 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
Martwa13
21:46
Martwa13
21:46
1755 3a6b
21:46
21:46
6990 ac7b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaGunToRun GunToRun
21:46
0432 50fa
Reposted fromkoscheiis koscheiis viaGunToRun GunToRun
Martwa13
21:45
Marzę o kimś, kto zmiesza się ze mną, rozcieńczy samotność.
— 'Bliźniaczo samotni'- K.Nosowska
Martwa13
21:45
Martwa13
21:44
0089 080c 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
21:44
Martwa13
21:44
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viagdziejestola gdziejestola
21:44
7534 6305
21:44
9877 d1fd
Martwa13
21:44
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl