Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

Martwa13
21:36
8585 e9fd
Reposted fromadaamanth adaamanth viahereyes hereyes
Martwa13
21:36
8939 39e0
Reposted frommisza misza viagdziejestola gdziejestola
Martwa13
21:35
4726 f8c3
Reposted frompursuit pursuit viasamvi samvi
Martwa13
21:35
9936 767a
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viamontak montak
Martwa13
21:35
Reposted fromregcord regcord viaTodeswalza Todeswalza
21:34
9085 673e
Reposted fromof-23 of-23 viamontak montak
Martwa13
21:33
9766 528a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viahereyes hereyes
Martwa13
21:33
bez Ciebie nie śpi mi się już tak dobrze
— K.
Reposted fromtruustme truustme viathesmajl thesmajl
Martwa13
21:33
1165 97fb 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
Martwa13
21:32
0807 3da2
Martwa13
21:32
Kobiety lubią jasne sytuacje. Jeżeli nie powiesz jej, że ją kochasz , zrobi to ktoś inny.
— Johnny Depp
Reposted fromoutoflove outoflove viaBalladyna Balladyna
Martwa13
21:32
Ja chcę z Tobą być i nie obchodzi mnie, że to trudne. Nie obchodzi mnie, czy to będzie wymagało trochę więcej wysiłku, bo na tym polega k a ż d y związek, Julio. Bycie razem wymaga trudu. Trzeba nad tym pracować każdego dnia. I owszem, to jest do dupy, to jest naprawdę, naprawdę do dupy i będzie cholernie trudne, ale mam to gdzieś. I tak tego chcę. I tak chcę Ciebie.
— Tahereh Mafi
Reposted fromthesmajl thesmajl
Martwa13
21:32
3687 8447
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaretaliate retaliate
Martwa13
21:31
4097 3c40 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaTodeswalza Todeswalza
Martwa13
21:30
4940 6ca2
Reposted frommental-cat mental-cat viahereyes hereyes
Martwa13
21:30
7503 77b1 500
Reposted fromoll oll viakonwalia konwalia
21:30
4697 3911
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viakonwalia konwalia
Martwa13
21:30
5465 c8dc
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viakonwalia konwalia
21:29
Martwa13
21:29
6725 88c7
Reposted fromBubblegum Bubblegum viapuremindx puremindx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl