Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

Martwa13
11:58
To tak,  jakbyś miał głęboko w sobie coś, co sprawia, że nie czujesz się godny pokochania.
— Dexter
Reposted fromLittleJack LittleJack viashitsuri shitsuri
Martwa13
11:57

Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
Reposted fromclerii clerii viashitsuri shitsuri
11:50
Martwa13
11:50
7523 7e78
Le Château de la mort by J. Danguy (lithograph)
Reposted fromcorvax corvax viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Martwa13
11:50
Abandoned Hospital by Jeryce Dianingana
Reposted fromcorvax corvax viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Martwa13
11:50

February 15 2017

Martwa13
20:23
6507 fa0d
Reposted fromgingillo gingillo viashitsuri shitsuri
Martwa13
20:23
Reposted fromsalzprinz salzprinz viamontak montak
Martwa13
20:19
potrzebuj mnie.
— ..
Martwa13
20:18
6572 6d26
Reposted fromcasanovared casanovared viatytek tytek
Martwa13
20:06
W końcu przychodzi ten moment, kiedy chciałabym wiedzieć jak Ci mija dzień. Chciałabym wiedzieć, czy Twoje kąciki ust unoszą się lekko na myśl o mnie. Albo czy myślisz o tym, którą ręką będziesz wędrować mi po plecach. No i czy w ogóle o mnie myślisz.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSuckMyDick SuckMyDick
Martwa13
20:04
3950 84b9
Reposted fromnyaako nyaako vianirvana27666 nirvana27666
Martwa13
20:04
Reposted fromparkometr parkometr viazscorp zscorp
Martwa13
20:04
20:03
8358 e631 500
Reposted frombuddhablink buddhablink viaumie-ranko umie-ranko
Martwa13
20:03
Reposted fromweightless weightless viajudysza judysza
Martwa13
20:03
Reposted fromparkometr parkometr viazscorp zscorp
Martwa13
20:03
Martwa13
20:03
8865 0df4 500
Reposted frompesy pesy viaKciukWzupie KciukWzupie
Martwa13
20:03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl