Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

Martwa13
19:57
2037 e24b
Reposted fromnezavisan nezavisan viaNoirBlanc NoirBlanc
Martwa13
19:57
Oto już jesień i pora umierać.
— William Shakespeare
Reposted fromwagabunda wagabunda vialadydarkness ladydarkness
Martwa13
19:57

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

Martwa13
19:56
3147 9012
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL vianodifference nodifference
19:56
6500 82cd
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialadydarkness ladydarkness
Martwa13
19:56
Reposted fromposzum poszum vialadydarkness ladydarkness
Martwa13
19:47
4011 a20d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialadydarkness ladydarkness
Martwa13
19:46
0807 109c 500
Reposted frommagicvortex magicvortex vialadydarkness ladydarkness
Martwa13
19:44
8122 8652 500
Danuta Wawiłow
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viacommon common
Martwa13
19:43
9359 f0d3 500
Martwa13
19:43
Martwa13
19:42
1684 7274
Reposted from4777727772 4777727772 viapassingbird passingbird
Martwa13
19:35
Martwa13
19:35
I czemu to takie nic jest właśnie czymś dla mnie?
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viamy-whole-self my-whole-self
Martwa13
19:35
Zawsze jesteśmy wierni jakiejś miłości i dlatego omijają nas inne.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamy-whole-self my-whole-self
Martwa13
19:35
Bolesne jest tracić wszystko, w co się wierzyło
— Marek Hłasko, "Bohaterowie są znużeni"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viamy-whole-self my-whole-self
Martwa13
19:35
II (Dialog)


                                    jak się czujesz

normalnie
jak człowiek
po amputacji
drugiego człowieka

uwierają mnie bandaże

słyszysz

bandaże mi przeszkadzają
w
oglądaniu rany

                            chcesz zobaczyć ranę

chcę
ją wreszcie wydotykać
palcem
— M. Siwek, t. Amputacja
Martwa13
19:19
Pomocy...
Reposted byazazelshitsuri
Martwa13
19:18
6152 4e07
Chyba nie umiem inaczej.
Martwa13
19:16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl