Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

Martwa13
17:18
Miałeś dbać, a zaniedbałeś.
Miałeś się odzywać, a milczałeś.
Miałeś wspierać, a olewałeś.

Straciłeś.

Bo obiecywałeś, jednak słów nie dotrzymałeś.
— Rafał Wicijowski
Martwa13
13:59
Domyśl się, że jest ze mną źle... przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaCannonball Cannonball
Martwa13
13:58
Zawsze czułam, że coś jest ze mną nie tak, a teraz już wiem. Jestem wadliwym egzemplarzem.
— Robyn Schneider, Dzień ostatnich szans

May 21 2019

Martwa13
21:50
0715 0958
Reposted fromsavatage savatage viaszydera szydera
Martwa13
21:50
6773 a41e 500
Reposted fromeromania eromania viaszydera szydera
Martwa13
21:50
6070 5e1c
4350 2f98
Martwa13
21:50
Prawda jest taka, że każda osoba Cię skrzywdzi,
dlatego musisz znaleźć taką która jest warta cierpienia.
Reposted fromupinthesky upinthesky viakudlaty kudlaty
Martwa13
21:49
6362 f0e1
Reposted fromsavatage savatage viamothsdevourer mothsdevourer
Martwa13
21:48
Martwa13
21:48
6058 9125 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Martwa13
21:47
8004 0686
Reposted fromnazarena nazarena viaNajada Najada
Martwa13
21:47
2133 ac5d 500
Reposted fromhormeza hormeza viaNajada Najada
Martwa13
21:47
9643 b83e
Reposted fromnoone97 noone97 viaszydera szydera
21:47
4530 7b02
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
Martwa13
21:47
Czasem życie daje ci drugą szansę dlatego, że za pierwszym razem nie byłeś gotowy.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Martwa13
21:47
2054 db26
Reposted fromrazemosobno razemosobno viapsychojunkie psychojunkie
Martwa13
21:47
7284 0456
Martwa13
21:47
0149 c66f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCannonball Cannonball
21:45
3335 c7e1 500
Reposted frombrumous brumous viablackheartgirl blackheartgirl
21:45
7517 ef44 500
Reposted fromsoultraveling soultraveling viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl